На 24.01.2020 г., петък, нотариалната кантора ще работи до 14:00 часа.

 • Няма нови съобщения
 • На 31.12.2019г., кантората няма да работи! Нотариалната кантора за 2019 г., ще работи и на 30.12.2019г.; Ще работим от 06.01.2020 г.
 • Няма нови съобщения
 • Днес, 19.9.2019, четв., кантората няма да работи.
 • Ново лятно приемно време: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК: от 9:30 до 16:00 часа
 • На 06.08.2019 г., вторник, нотариалната кантора ще работи от 15:00 до 17:00 часа.
 • Ново лятно приемно време: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК: от 9:30 до 16:00 часа
 • Днес, 03.7.2019, сряда, кантората ще работи до 14 часа.
 • Няма нови съобщения
 • МПС:  Днес, 01.04, понеделник, поради технически причини, кантората няма да може да извършва  сделки с МПС. Останалите услуги са налични.
 • Днес, 21.01.2019, понеделник, кантората ще работи от 13:30 часа.
 • Кантората ще работи ОТ 3-ти януари!     Весели празници!
 • Няма нови съобщения
 • Днес, 21.12.2018, петък, кантората ще работи до 15:30 часа.
 • Нотариалната кантора ще работи ОТ  28-ми август, вторник !!!
 • Нотариалната кантора ще работи ОТ 8-ми януари!     Весели празници!
  • Днес, 08.06.2018, петък, кантората няма да работи.
  • Днес, 11.01.2018, четвъртък, кантората ще работи до 14:30 часа.   
  • Промяна, касаеща регистрацията на търговски дружества и ЕТ.

От 15.02.2013г., са в сила няколко промени в Търговския закон. Добавени са И нови алинеи/точки на следните Членове:

Чл.141, ал.8 ТЗ (за ООД),  Чл.57, т. 5 (за ЕТ), Чл.234, ал.2, т.2 (за АД).

Промяната изисква добавяне на текста от новите алинеи/точки в съответната декларация.