Няма нови съобщения

Днес, 19.9.2019, четв., кантората няма да работи.

Ново лятно приемно време: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК: от 9:30 до 16:00 часа

На 06.08.2019 г., вторник, нотариалната кантора ще работи от 15:00 до 17:00 часа.

Ново лятно приемно време: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК: от 9:30 до 16:00 часа

Днес, 03.7.2019, сряда, кантората ще работи до 14 часа.

Няма нови съобщения

МПС:  Днес, 01.04, понеделник, поради технически причини, кантората няма да може да извършва  сделки с МПС. Останалите услуги са налични.

Днес, 21.01.2019, понеделник, кантората ще работи от 13:30 часа.

 

Кантората ще работи ОТ 3-ти януари!     Весели празници!

 

Няма нови съобщения

 

Днес, 21.12.2018, петък, кантората ще работи до 15:30 часа.

 

 Нотариалната кантора ще работи ОТ  28-ми август, вторник !!!

 

Нотариалната кантора ще работи ОТ 8-ми януари!     Весели празници!

 

 

Промяна, касаеща регистрацията на търговски дружества и ЕТ.

От 15.02.2013г., са в сила няколко промени в Търговския закон. Добавени са И нови алинеи/точки на следните Членове:

Чл.141, ал.8 ТЗ (за ООД),  Чл.57, т. 5 (за ЕТ), Чл.234, ал.2, т.2 (за АД).

Промяната изисква добавяне на текста от новите алинеи/точки в съответната декларация.  

 

 Днес, 08.06.2018, петък, кантората няма да работи.

Днес, 11.01.2018, четвъртък, кантората ще работи до 14:30 часа.