Прехвърляне на МПС ППС

Прехвърляне на МПС ППС 

 

23.01.2018
              С оглед влязлата в сила на 22.01.2018г. електронна система на КАТ / Нотариална камара, процедурата по прехвърляне собствеността на МПС/ППС включва допълнителни действия от страна на нотариуса. Работата с нововъведената електронна система е задължителна. Тя осигурява сигурност на страните по сделката, като след въвеждане от наша страна на данни за прехвърлител/приобретател и МПС/ППС, електронно се генерира справка за запори, валидност и автентичност на документи /собственост / регистрация, в т. ч. платен данък ПС, валидна ГО, валиден технически преглед, документи за самоличност и гражданско състояние на страните. След получено потвърждение на данните се пристъпва към същинското нотариално прехвърляне.
             Тази процедура е част от нотариалната услугата и не се таксува допълнително.
             Предстои активиране на опцията за предварително заявяване на свидетелството за регистрация на ППС.
 

                    тел.:  02 958 99 11