Съобщение във връзка с пандемията от коронавирус COVID-19 (2019-nCoV)

26.03.2020

Уважаеми клиенти,

Приемът и работата на кантората предстои да бъдат уточнени, за което ще бъдете известени тук, на интернет сайта.

Актуална информация може да получавате на интернет страницата на Нотариалната камара на Република България.

 

15.03.2020

We kindly ask the arrivals from abroad (Bulgarian, European and foreign nationals), if possible, to postpone their visit to the office and observe the quarantine provisions of the state.

 

15.11.2019

Изложба на стари документи – Съюз на нотариатите на Европейския съюз 

 

 14.01.2020

Актуализиране на сайта; редактиране на по-голямата част от notaric.net;

 

07.01.2020

Създаване на раздел „Законови промени и новини“ в страница „НАЧАЛО“;

 
 
 

                   

   тел.:     02 958 99 11