📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

Правно-информационен сайт на кантора НОТАРИУС Снежанка СТОЯНОВА №107, София

Добре дошли в нотариалната кантора!

Боравейки с опита си от изминалите десетилетия, се стремим да достигнем до по-високи нива в изкуството на нотариата – правна традиция, принципи и вещина, сбирани от столетия.

Предоставяме широк спектър от нотариални услуги.

Нашият екип е на Ваше разположение.  

 

 

 

     

 

 По-надолу: „Законови промени и новини“

 Нотариус Снежанка Стоянова, подпомагана в дейността си от служителите на нотариалната кантора, изпълнява възложените ѝ функции от 1998 г.

Предвидените в законодателството на Република България процедури по нотариални производства, гражданскоправни механизми и удостоверителни способи, съставляват нотариалните услуги. Те от своя страна, са представени в този сайт, в контекста на нотариалната дейност и практика, и общите и специални законови разпоредби.

 Следва: „Законови промени и новини“

 Законови промени и новини  

 

Последно добавяне: 16.02.2021 г. ...

 

! Ново (2021): Касае Владая, Мърчаево, Нови Искър, Кремиковци .... – общо 36 населени места от РС – София; съдебни дела, досъдебни производства, нотариални услуги...,  2021 г.

   

На 02.02.2021 г., СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ реши да се измени (прерайонира) картата на РС София. От съдебната карта на Районен съд София да се извадят следните населени места, които попадат в съседни районни съдилища, както следва:

 

От София в Районен съд Перник, да преминат населените места Владая, Мало Бучино, Мърчаево; Кремиковци към РС Елин Пелин ...;  ... (и др. – 36 бр.!):  

 

Кметствата към Столична община - район Нови Искър, включващ: гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Житен, с. Доброславци, с. Балша, с. Кътина, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Кубратово, с. Негован, с. Чепинци, с. Локорско и с. Войнеговци и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.
6.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Волуяк и Мрамор, които са към Столична община - район Връбница и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.
6.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството на с. Клисура, което е към Столична община - район Банкя и да включи същото в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.
6.4. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата към Столична община - район Кремиковци, включващ: с. Яна, с. Желява, с. Долни Богров, с. Горни Богров, гр. Бухово и квартали: Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене (!)и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.
6.5. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството на с. Бусманци, което е към Столична община - район Искър и да включи същото в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.
6.6. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен (!), които са към Столична община - район Панчарево и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.
6.7. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството на Мало Бучино, което е към Столична община - район Овча Купел и да включи същото в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник.
6.8. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд (!) кметствата на Владая и Мърчаево, които са към Столична община - район Витоша и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник.
6.9. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Долни Пасарел и Плана, които са към Столична община - район Панчарево и да включи същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Самоков.16.02.2021 г.    Към целия текст 

Източник: Страница на ВСС

 http://www.vss.justice.bg/page/view/106434

 


 

 

Всички клиенти в нотариалната кантора,

трябва да имат поставена защитна маска за лице,

 покриваща носа и устата. 

Това е задължително условие за прием и обслужване.

 

 

 

Правно-информационен сайт на нотариус Снежанка СТОЯНОВА №107, София

 

Благодарим Ви, че ни посетихте!