Уважаеми клиенти,

Приемът и работата на кантората предстои да бъдат уточнени, за което ще бъдете известени тук, на интернет сайта.

Актуална информация може да получавате на интернет страницата на Нотариалната камара на Република България.


 

Уважаеми клиенти,

 Приемът и работата на кантората, предстои да бъдат уточнени, съгласно извънредното положение в страната и брифинга на Министерския съвет от 15.03.2020 г.

 


 

 

Уважаеми клиенти,

Нотариалната кантора работи в рамките на обявеното приемно време, при условията на засилени противопандемични мерки, взети на основание Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 на Министъра на здравеопазването (актуализирана) и Препоръките на Съвета на нотариусите на Р. България от 12.03.20019 г., в условията на обявено извънредно положение в Република България, от 13.03.2020 г.

Издадена е заповед на нотариуса за въвеждане и организиране провеждането на засилени противоепидемични (противопандемични) мерки в нотариалната кантора.  

До клиентите на кантората:

Моля не се струпвайте!

Ще сме ви признателни ако разполагате и носите лични предпазни средства (не е задължително) при посещението си, при нас – за ваша, за наша защита и за предпазване на другите клиенти.

Моля спазвайте дистанция от другите клиенти и служителите на кантората – на не по-малко от 1,5 – 2 метра. 

Молим пристигащите от чужбина (български, европейски и чужди граждани), по възможност да отложат посещението си в кантората и да спазват карантинните разпоредби.

We kindly ask the arrivals from abroad (Bulgarian, European and foreign nationals), if possible, to postpone their visit to the office and observe the quarantine provisions of the state.

14/03/2020 г.    

Зачертано: 15.03.2020 16:30 часа           Съгласно брифинг – Министерски съвет