📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

COVID-19 (2019-nCoV)

COVID-19  (SARS-CoV-2)

нововъведени правила за прием и обслужване

РАБОТИМ ОТГОВОРНО

(последна редакция: 01.09.2020 г., предходна: 29.07.2020 г.)

 

 

Всички клиенти в нотариалната кантора,

трябва да имат поставена защитна маска за лице, за еднократна или многократна употреба или друго средство,

 покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Това е задължително условие за прием и обслужване.

Придружаващите лица, които няма да подписват документи, ТРЯБВА да изчакат пред нотариалната кантора (на двора).

 

Напомняме, че вирусът е сред нас и следва да бъдем внимателни.

Учтиво молим, да се съобразявате с всички наши мерки и здравно-хигиенни изисквания в нашата кантора.

 

М Е Р К И: 

 

1. Въведена е задължителна дезинфекция на ръцете (на входа).

1.1. Всички консултации и запитвания се извършват само по телефона. Уточняването на документи, също.  (отменено)

2. Трябва да се свържете с нас, за да уточним реда, условията, документите и допълнителните декларации „COVID-19“, (съгласно закона) за вашия прием.

3. Моля, да ни известите на тел. : 02 958 9911 или 0895 9999 10, за това, че се намирате пред кантората, за да слезе служител или да изчакате, в случай, че в кантората има клиент.

4. Не трябва да сте поставени под карантина. Това важи и ако ваш близък – член на домакинството ви или лице, с което сте били в контакт, са поставени под карантина или са заразени. Тези обстоятелства се декларират. (Декларация тук)

5. Абсолютно нежелателно е явяването на клиенти, които са се завърнали от чужбина през предходните 14 дни или сте били в контакт с такива лица.

6. Необходимостта от нотариално съдействие да е породена от неотложност. Тези обстоятелства се декларират, съгласно специалните нормативни разпоредби. (отменено)

7. Трябва да носите защитна маска, покриваща вашите нос и уста. (прилага се !)

8. Моля, да спазвате предвидената физическа дистанция от минимум 2 метра, както и обявените съобщения.

9. Ръкуването за поздрав не е уместно.

10. Не се допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, прилежащите части и на открито, като се спазва дистанция най-малко от 2 метра, един от друг.

11. Придружаващите лица, които няма да подписват документи, ТРЯБВА да изчакат пред нотариалната кантора (на двора).

12. Ако броят на участващите в нотариалното производство лица възпрепятства спазването на дистанцията, нотариусът следва категорично да откаже извършването на удостоверяването. Нотариалното производство в тези случаи е препоръчително да се извършва чрез пълномощници на страните.

13. Временно не се допускат малки деца на територията на кантората и прилежащите ѝ части.

14. Трябва да изчакате клиентите, които са в кантората да я напуснат, а помещенията да бъдат проветрени и дезинфекцирани.

15. Не може да изчаквате в прилежащите коридори на сградата и фоайетатаа само пред сградата, без да се пречи на входа / изхода. Моля спазвайте указанията и наставленията на персонала.

16. Участието на чужди граждани и граждани на европейския съюз, се обявява предварително изрично, тъй като действат допълнителни правила.

17. В момента не извършваме посещения по домове и лечебни заведения.

18. Може да ви се откаже нотариално съдействие по преценка на служителите, с оглед пандемията.

19. Молим, да си останете у дома при проявени симптоми или най-малкото съмнение за COVID-19.


Учтиво молим, да се съобразявате с всички наши мерки и здравно-хигиенни изисквания, независимо от броя заразени в страната.

Моля, да уважавате останалите посетители в кантората, общото здраве и частната собственост. 

Всички трябва да продължим, да се придържаме към основните правила за предотвратяване разпространението на вируса.

 

Бъдете здрави!             От екипа на кантората