🛠Сайтът е в процес на актуализация и редизайн. Извинете за неудобството. Може да бъде използван.

COVID-19 (2019-nCoV)

От първостепенна значимост са вашето здраве, нашата сигурност и здравето и сигурността на обществото.

 

COVID-19

нововъведени правила за прием и обслужване

РАБОТИМ ОТГОВОРНО

 

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице, за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, (точка 5).

 

1. Всички консултации и запитвания се извършват само по телефона. Уточняването на документи, също.

2. Трябва да се свържете с нас, за да уточним реда, условията, документите и допълнителните декларации „COVID-19“, (съгласно закона) за вашия прием.

3. Моля, да ни известите на тел. : 02 958 9911 или 0895 9999 10, за това, че се намирате пред кантората, за да слезе служител или да изчакате, в случай, че в кантората има клиент.

4. Не трябва да сте поставени под карантина. Това важи и ако ваш близък – член на домакинството ви или лице, с което сте били в контакт, са поставени под карантина или са заразени. Тези обстоятелства се декларират, съгласно разпоредбите. (Декларация тук)

5. Абсолютно нежелателно е явяването на клиенти, които са се завърнали от чужбина през предходните 25 дни (в това число дните на задължителна карантина) или сте били в контакт с такива лица.

6. Необходимостта от нотариално съдействие да е породена от неотложност. Тези обстоятелства се декларират, съгласно специалните нормативни разпоредби.

7. Трябва да носите защитна маска, покриваща вашите нос и уста.

8. Моля, да спазвате предвидената физическа дистанция от минимум 2 метра, както и обявените съобщения.

9. Ръкуването за поздрав ще запазим за идното бъдеще.

10. Не се допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, прилежащите части и на открито, като се спазва дистанция най-малко от 2 метра, един от друг.

11. Придружаващите лица, които няма да подписват документи, ТРЯБВА да изчакат пред нотариалната кантора (на двора).

12. Ако броят на участващите в нотариалното производство лица възпрепятства спазването на заповедите на Министъра на здравеопазването, нотариусът следва категорично да откаже извършването на удостоверяването. Нотариалното производство в тези случаи е препоръчително да се извършва чрез пълномощници на страните.

13. Временно не се допускат малки деца на територията на кантората и прилежащите ѝ части.

14. Трябва да изчакате клиентите, които са в кантората да я напуснат, а помещенията да бъдат проветрени и дезинфекцирани.

15. Не може да изчаквате в прилежащите коридори на сградата и фоайетатаа само пред сградата, без да се пречи на входа / изхода.

16. Участието на чужди граждани и граждани на европейския съюз, се обявява предварително изрично, тъй като действат допълнителни правила.

17. В момента не извършваме посещения по домове и лечебни заведения.

18. Може да ви се откаже нотариално съдействие по преценка на служителите, с оглед пандемията.

19. Молим, да си останете у дома при проявени симптоми или най-малкото съмнение за COVID-19.


Учтиво молим, да се съобразявате с всички мерки и здравно-хигиенни изисквания.

Напомняме, че наша обща отговорност е, да не позволяваме заразата да се разпространява.  

 

Бъдете здрави!             От екипа на кантората

 

 

 

We kindly ask the arrivals from abroad /25 days/ (Bulgarian, European and foreign nationals), if possible, to postpone their visit to the office and observe the quarantine provisions of the state.

14/03/2020 г.