Нотариус София

🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

За сайта

В началото на 2007 г., стартира проект „notaric.net“ на Нотариална кантора НОТАРИУС СНЕЖАНКА СТОЯНОВА, чиято цел е да предоставя информация, относно нотариалната дейност в следните аспекти:

 • правен;

 • практически;

 • теоретичен;

 • доктринален;

 • исторически.

Информацията публикувана тук, може да постигне:

 • по-широка информираност, способстваща по-голяма сигурност в гражданския и търговски оборот;

 • икономия на време за гражданите и корпоративните клиенти;

 • нотариална процесуална икономия;

 • уеднаквяване на правните процедури в практиката;

В този сайт ще получите следните разяснения:

 • запознаване с някои най-често срещани въпроси и писмени актове, които се извършват при нотариус;

 • запознаване с някои аспекти от нотариалната дейност;

 • в частност организацията на нашата нотариална кантора;

 • запознаване с най-честата нотариална практика, запълваща непълноти на закони, при някои нотариални удостоверявания;

 • опровержение на неточности, касаещи нотариалната дейност;

 • отговор на въпросът: „Защо ви се изискват определени документи?".

Нотариусът е независима и безпристрастна фигура. Може да се обърнете към всеки един нотариус.

Нотариалната реформа от 1998 г., е една от най-успешните реформи в държавата. 

Успехът на нотариалната реформа е следствие на професионализма, точността, коректността, всеотдайността, хуманността и търпението на стотиците членове на гилдията.

В този случай, той е успех за България, за всеки българин.

Успехът и сигурността в нотариалната дейност са от особено важно значение за всички.

Тази сигурност е постигната с усилията на всички нотариуси, които през последните 26 години проведоха успешно нотариалната реформа.
Като част от правосъдната система на Републиката, нотариусът е длъжен да съблюдава законността и да оказва нотариално съдействие на гражданите, правоохранителните и съдебни органи.


В информационното пространство може да се срещне подвеждаща информация, касаеща нотариусите и нотариалната дейност. Молим, отнасяйте се предпазливо, аналитично и критично към всяка информация, която достига до Вас.

Някои материали /най-често в Интернет, които нямат автор или достоверен източник/, може да са непълни или подвеждащи.
Бъдете предпазливи към формулярите на договорите, разпространявани свободно в интернет. По правило те са качени от не юристи и тяхното съдържание почти винаги е подвеждащо.

 /!!! Формулярите в Интернет за Договор за заем и Предварителни договори, много често са със съществени празноти!/.

Относно правните казуси, Ви съветваме да се консултирате със специалисти в съответната област на правото - адвокат, юрисконсулт или нотариус.

С най-добри пожелания!

Публикуваната тук информация, касае организацията на предоставяната нотариална услуга, от нашата нотариална кантора и не ангажира други нотариуси. Публикуваните материали, материалните и процесуални законови разпоредби, произхождащите от тях нотариални процедури и производства, както и посочената правна теория, са актуални към действащото законодателство на Р. България, към дата 01.01.2024 г.


Използваните външни публикации носят името на своя автор, ако се срещнат такива.