📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

За чуждестранните граждани

  • В случаите, когато пред нотариуса се явява чужд гражданин или гражданин на Общността (ЕС) – невладеещ български език – писмено и говоримо, е необходимо присъствието на оторизиран преводач.

  • Освен Разрешително за пребиваване, трябва да се представя и валиден национален паспорт