📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

Displaying items by tag: СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИ КОМПАНИИ

AdobeStock 73868881 Announcements

 

 Публични ОБЯВЛЕНИЯ

   

Публично обявление на Фондация „Биенале на София“:

На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за счетоводството,

Фондация „Биенале на София“ с БУЛСТАТ: 177147195, обявява, че за 2017 година не е осъществявала дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Настоящото да се счита за публично обявление и обнародване. Председател:  /п/

10.03.2018 


 

Публично обявление на Сдружение „СКОК“:

На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за счетоводството,

Сдружение „СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИ КОМПАНИИ“ („СКОК“), БУЛСТАТ: 177231330, не е осъществявало дейност по Закона за счетоводството за 2017 година. Председател: /п/

10.03.2018


 

Публично обявление на Сдружение „СКОК“:

На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за счетоводството,

Сдружение „СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИ КОМПАНИИ“ („СКОК“), БУЛСТАТ: 177231330, не е осъществявало дейност по Закона за счетоводството за 2018 година. Председател: /п/


 

Сдружение „СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИ КОМПАНИИ“

Публично обявление на Сдружение „СКОК“ в Интернет сайт:

На основание чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството,

Сдружение „СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИ КОМПАНИИ“ („СКОК“), (непререгистриран субект в ЗТРРЮЛНЦ), БУЛСТАТ: 177231330, не е осъществявало дейност по Закона за счетоводството за 2019 година.

Декларация от председателя: „Представляваното от мен предприятие не е осъществявало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството през отчетния период – 2019 г.“

Председател: /п/

 26.06.2020