Частни ОБЯВЛЕНИЯ

AdobeStock 73868881 Announcements

 

 Публични ОБЯВЛЕНИЯ

   

Публично обявление на Фондация „Биенале на София“:

На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за счетоводството,

Фондация „Биенале на София“ с БУЛСТАТ: 177147195, обявява, че за 2017 година не е осъществявала дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Настоящото да се счита за публично обявление и обнародване. Председател:  /п/

10.03.2018 


 

Публично обявление на Сдружение „СКОК“:

На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за счетоводството,

Сдружение „СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИ КОМПАНИИ“ („СКОК“), БУЛСТАТ: 177231330, не е осъществявало дейност по Закона за счетоводството за 2017 година. Председател: /п/

10.03.2018


 

Публично обявление на Сдружение „СКОК“:

На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за счетоводството,

Сдружение „СОФИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИ КОМПАНИИ“ („СКОК“), БУЛСТАТ: 177231330, не е осъществявало дейност по Закона за счетоводството за 2018 година. Председател: /п/