Нотариални удостоверявания

    Най-честите удостоверявания, които се извършват в една нотариална кантора са:

  • Удостоверяване на подписи;
  • Удостоверяване на дата;
  • Удостоверяване на съдържание;
  • Удостоверяване верността преписи;
  • Констатиране на различни обстоятелства;

За повече информация за конкретните удостоверявания по видове, моля изберете „Услуги“, или натиснете тук.

 

Други конкретни услуги:

Сделки с недвижими имоти

Сделки с МПС

 

Нотариални удостоверения

 

 

 

нотариус кредитна карта