Превенция

Превенция

ФУНКЦИИ НА НОТАРИУСА В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКАТА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

 


Представянето / използването на неистински, имитирани или напълно или частично подправени частни или официални документи, документи за самоличност  (лични документи) или удостоверителни знаци

Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ПОСЛЕДИЦИТЕ ЩЕ ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ !


В нотариалната практика залавяме фалшифицирани документи с изключително висок успех. Веднага следват полагащите се последици.

 

 

Благодарение на въведените вече електронни информационни системи, нотариусите имат възможността реално да осъществяват превенция и да не допускат реализирането на документни престъпления от страна на злонамерени лица.