🛠Сайтът е в процес на актуализация и редизайн. Извинете за неудобството. Може да бъде използван.

Превенция

Превенция

ФУНКЦИИ НА НОТАРИУСА В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКАТА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

 


Представянето / използването на неистински, имитирани или напълно или частично подправени частни или официални документи, документи за самоличност  (лични документи) или удостоверителни знаци
Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ЩЕ ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ !


 

Благодарение на въведените електронни информационни системи, нотариусите имат възможността реално да осъществяват превенция и да не допускат реализирането на документни престъпления от страна на злонамерени лица.