🛠Сайтът е в процес на актуализация и редизайн. Извинете за неудобството. Може да бъде използван.

Нотариус

 

Снежанка Стоянова е родена в София.

  

Следва право в Юридическия факултет на Московския университет.

През 1993 г. завършва ПРАВО в СУ „Св. Климент Охридски“.


От 1994 г. до 1998 г. е адвокат при Софийска адвокатска колегия.


През 1998 г., е вписана в Регистъра на Нотариалната камара на Република България под №107.
От този момент е член на Нотариалната камара и действащ нотариус, с район на действие Районен съд София.


Ползва се с професионалното и обществено доверие на гражданите и корпоративните клиенти, държавните и местни институции. 
Срещу нотариуса няма образувани наказателни или дисциплинарни производства.
 

Лично мото: „В Новата Епоха – за Човека няма невъзможни неща!“

https://notaric.net/

 

 

 

„Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!“

Клетвата, положена пред Съвета на нотариусите от всеки нотариус и помощник-нотариус.