Нотариус

"Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!".

Клетвата положена пред Съвета на нотариусите от всеки нотариус и помощник-нотариус.


Снежанка Стоянова е родена в София. Семейна. 
Следва право в Юридическия факултет на Московския университет.
През 1993 г. завършва ПРАВО в СУ “Св. Климент Охридски”.
От 1994 г. до 1998 г. е адвокат в Софийска адвокатска колегия.
През 1998 г., е вписана в Регистъра на Нотариалната камара на Република България под №107.
От този момент е член на Нотариалната камара на Република България и действащ нотариус, с район на действие Районен съд София.
Ползва се с професионалното и обществено доверие на гражданите и корпоративните клиенти, на своите колеги, държавните и местни институции. 
Срещу нотариуса няма образувани наказателни или дисциплинарни производства.
Лично мото: „В Новата Епоха - за Човека няма невъзможни неща!“