Нотариус София

🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Необходимо време за услугата прехвърляне на МПС

 

 

При нотариуса:

25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – включва обработка на документите, набавяне на доказателства, справки и проверки; изготвяне проект на договора и нотариално засвидетелстване (заверка), съгласно приложимите нормативни актове – (приложимо законодателство за услугата – общо 15 национални нормативни акта); обмяна на данни с локални и централни регистри и бази.

Посещение на нотариалния офис – 1 бр. (при наличие на всички документи, лица и условия);

Записване на час – може и по телефона;

Консултация – може и по телефона;

Прием без уговорена среща и определен час – ДА, възможно;          

 

 

В КАТ – Пътна полиция (София-град):

25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – при смяна на собственост – издаване ново свидетелство за регистрация (при наличие на всички документи и условия). Времето за преглед на автомобила и смяна на регистрационните табели – плюс 60 мин. (когато се налага).

1 бр. посещение – (последен прием в КАТ София „Регистрации – СРМПС“ – сграда 3, след „Каналите“ – 16:00 часа).

В КАТ се представят всички документи, касаещи сделката и автомобила – в оригинал, включително и копие на нотариалния договор (и негов оригинал).

Посоченото време е приблизително и ориентировъчно.