За сайта

В началото на 2009 г., стартира проект „notaric.net" на Нотариална кантора НОТАРИУС СНЕЖАНКА СТОЯНОВА, чиято цел е да предоставя информация, относно нотариалната дейност в следните аспекти:

 • правен;

 • практически;

 • теоретичен;

 • доктринален;

 • исторически.

 

Информацията публикувана тук, може да постигне:

 • по-широка информираност, способстваща по-голяма сигурност в гражданския оборот;

 • икономия на време за гражданите и корпоративните клиенти;

 • нотариална процесуална икономия;

 • уеднаквяване на правните процедури в практиката;

 

В този сайт ще получите следните разяснения:

 • запознаване с някои най-често срещани въпроси и писмени актове, които се извършват при нотариус;

 • запознаване с някои аспекти от нотариалната дейност;

 • в частност организацията на нашата нотариална кантора;

 • запознаване с най-честата нотариална практика, запълваща непълноти на закони, при някои нотариални удостоверявания;

 • опровержение на неточности, касаещи нотариалната дейност;

 • отговор на въпросът: „Защо ви се изискват определени документи?".

 


В информационното пространство може да се срещне подвеждаща информация, касаеща нотариусите и нотариалната дейност. Молим, отнасяйте се предпазливо, аналитично и критично към всяка информация, която достига до Вас.

 

Някои материали /най-често в Интернет, които нямат автор или достоверен източник/, може да са непълни или подвеждащи.
Бъдете предпазливи към формулярите на договорите, разпространявани свободно в интернет. По правило те са качени от не юристи и тяхното съдържание почти винаги е подвеждащо.

 

/!!! Формулярите в Интернет за Договор за заем и Предварителни договори, много често са със съществени празноти!/.

 

Публикувани материали в интернет, насочени срещу нотариалната дейност и нотариусите, или въобще информация, уронваща нотариалната професия, са насочени пряко срещу стабилността в сферата на собствеността и гражданския оборот.

 


Относно правните казуси, Ви съветваме да се консултирате със специалисти в съответната област на правото - адвокат, юрисконсулт или нотариус.

 

Нотариусът е независима и безпристрастна фигура.
Може да се обърнете към всеки един от нотариусите, по ваше усмотрение.

 


Нотариалната реформа от 1998 г., е една от най-успешните реформи в Републиката. За този успех настояваме смело, защото сме преки негови свидетели.

 

Успехът на нотариалната реформа, е следствие на професионализма, точността, коректността, всеотдайността, хуманността и търпението на стотиците членове на гилдията.
В този случай, той е успех за цялата Република, за всеки българин.

 

Успехът и сигурността в нотариалната дейност са от особено важно значение за всички.
Тази сигурност е постигната с усилията на всички нотариуси, които през последните 20 години проведоха успешно нотариалната реформа.
Като част от правосъдната система на Републиката, нотариусът е длъжен да съблюдава законността и да оказва съдействие на правоохранителните и съдебни органи.

 

С най-добри пожелания!

 

 

 

Публикуваната тук информация, касае организацията на предоставянатанотариална услуга от нашата нотариална кантора и не ангажира други нотариуси. Публикуваните материали, материалните и процесуални законови разпоредби, произхождащите от тях нотариални процедури и производства, както и посочената правна теория са актуални към действащото законодателство на Р. България, към дата 01.05.2018 г.


Използваните външни публикации носят името на своя автор, ако се срещнат такива.