За нас

                    През 2018 г.,  се навършиха 20 години от делегирането на държавните нотариални функции на днешните нотариуси, по световен образец. Това е една от успешните реформи у нас за последните десетилетия.

 

Нашата нотариална кантора действа от 1998 г.
Традиция е да се стараем да обслужим на високо ниво своите съграждани и гостите на нашия град. При изпълнение на своите функции се подчиняваме единствено на закона. Това е и най-основният принцип на нотариалната дейност. Защитаваме интересите на своите клиенти, на държавата и общината, на всички участници в нотариалните производства.


В началото на 2006 година, открихме своята настояща нотариална кантора.
Предишният ни офис, в който сме предоставяли услугите си, бе:
1505 София, бул. Евлоги Георгиев №100(стар)/между ул. Русалка и бул. Мадрид/, в сградата на ДЗИ.


Обслужване
Нотариус Снежанка Стоянова се подпомага в дейността си от своя помощник-нотариус и административния състав.
Ние сме на Ваше разположение, в рамките на приемното време на кантората.


Административен състав
В нотариалната кантора работи млад, специално подбран и обучен персонал, притежаващ познания в различни области. Всички отговарят на необходимите за дейността нравствени качества.
Всички служители са обучавани да разпознават различни нередности, като подправяни документи и пр. (всеки опит се предава на съд!).
Служителите притежават качеството да отстояват своята позиция /т.е. позицията на нотариуса/ от гледна точка на закона, качество необходимо за тази професия.
Обслужването и обработката на документите се извършва в реално време (на момента), във възможно най-кратки срокове, но в рамките на необходимото технологично време.

 

 

 

нотариус кредитна карта