📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

За нас

През 2020 г. се навършват 22 години от създаването на Нотариалната камара и делегирането на нотариалните функции на свободните нотариуси, по световен образец. Това е една от успешните реформи у нас за последните десетилетия.

 

Нашата нотариална кантора действа от 1998 г.

Традиция е да се стараем да обслужим на високо ниво своите съграждани и гости на нашия град.

При изпълнение на своите функции, се подчиняваме единствено на закона. Това е най-основният принцип на нотариалната дейност. Защитаваме интересите на своите клиенти, на държавата и общините, на всички участници в нотариалните производства.


В началото на 2006 година, открихме своята настояща нотариална кантора.
Предишен адрес: 1505 София, бул. Евлоги Георгиев №100(стар).


Обслужване
Нотариус Снежанка Стоянова се подпомага в дейността си от своя помощник-нотариус и административния състав.
Ние сме на Ваше разположение, в рамките на приемното време.


Административен състав
В нотариалната кантора работи дългогодишен и профилиран персонал, притежаващ познания в различни области. Всички отговарят на необходимите за дейността нравствени качества.
Служителите са обучавани да разпознават различни нередности, като подправяни документи и пр. (всеки опит се предава на съд).
Персоналът притежава качеството да отстояват своята позиция (т.е. позицията на нотариуса) от гледна точка на закона – качество необходимо за тази професия.
Обслужването и обработката на документите се извършва в реално време (на момента), във възможно най-кратки срокове, но в рамките на необходимото технологично време.

  

notarius snezhanka snejanka stoyanova 107 notary1 KKK t