Съпрузите / двойките в Европа

supruzite dvoikite v Europa

 

Представяме Ви „Съпрузите / двойките в Европа“


проект на нотариусите от страните членки в Европейския съюз. Изработен е от нотариалните камари под егидата на Съвета на нотариатите на Европейския съюз – CNUE.

Негова основна цел е да улесни гражданите и нотариусите на Общността при уреждането на имуществените и други отношения между партньорите.

 

Разглежда видовете брачни режими и съпружеската общност; разпореждането с  имущество и др.

Платформата ще е полезна за двойки / съпрузи с различно гражданство или за двойки / съпрузи, които пребивават на територията на друга държава в ЕС.
http://www.coupleseurope.eu/bg/

 

 

 

„Съпрузите / двойките в Европа“