Автолизинг

 Lizing


                Нотариалната кантора има дългогодишен опит в обслужването на лизингови компании и техните клиенти.


В тази си дейност сме развили и запазили множество полезни практики.


Също така поддържаме архив в оригинал на всички лизингови договори и анексите към тях. Архив на писмените доказателства. Уеднаквени екземпляри от конкретния договор и контрол над формулярите.

          Оперативен или финансов ЛИЗИНГ.
Консултиране и обслужване на лизингови компании и техните клиенти.

 

 

нотариус кредитна карта