Нотариус София

🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Тарифа медиация

Тарифа

на Център за медиация Стоянов

(Приета на 15.06.2013 г., изм. на 10.01.2018 г., изм. 17.05.2021 г.)

   

Таксите по настоящата тарифа се събират срещу предоставяне на услугата МЕДИАЦИЯ от медиатор Кирил Стоянов (№20130513001).

 • 1. Медиационната такса и разходите се заплащат от страните, като се поделят между тях.
 • 2. Сумите в Тарифата са крайни – в лева и не включват ДДС (ДДС не се начислява, съгласно чл. 113, ал. 9 ЗДДС.).
 • 3. За всички направени разходи и за извършената медиация на страните се издава фактура.
 • 4. Медиационните такси се заплащат преди започване на медиацията по същество, по банкова сметка.
 • 5. Една медиационна среща е равна на един астрономически час.
 • 6. Ако спорът не се разреши след предварително заплатените срещи, медиаторът съвместно със страните договаря приблизително допълнителните часове, които ще са необходими. Сумите се заплащат преди продължаване на медиацията. Ако останат неизразходвани допълнителни суми, същите се възстановяват на 90/100. 
 • 7. Допълнителните разходи за транспорт до друго населено място; езиков превод; големи количества копия; международни телефонни разговори; самолетни билети; други извънредни разходи, са за сметка на страните.

 

Подготовка на медиацията

 • 8. За администриране на медиационно дело и регистрация за медиация. (Общо за двете страни): 50.00 лв.                     
 • 9. За поканване на другата страна от медиатора.(Събира се еднократно и важи за до три отправени покани): 40.00 лв.  
 • 10. Първа въвеждаща среща с всички страни – за обясняване на процедурата, приемане на процедурата от страните, подписване на договор със страните, определяне на правилата, часовете, без извършване на медиация по същество –  до 1 час: 00.00 лв.

 

Провеждане на медиация по същество

 • 11. Провеждане на медиация: 100 лв./среща (астр. час) 
 • 11.1. Медиацията може да се провежда в присъствието на всички страни; чрез видеоконференция или поотделно, с всяка от страните – физически.                                                                                  

 

Финализиране на медиацията

 • 12. Медиацията може да завърши с писмено споразумение, което може да се изготви от медиатора.
 • 13. За изготвяне на медиационно споразумение: 80.00 лв.
 • 14. Споразумението може да се удостовери нотариално. За нотариалното удостоверяване на подписите, се прилагат правилата на Нотариалната тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), за удостоверяване на договори и договори с определен материален интерес, с вкл. ДДС: Заплащане по ЗННД: мин. от 36 лв. с вкл. ДДС – нагоре, според удостоверявания материален интерес в споразумението.
 • 15.Всички такси, с изключение на нотариалните, се заплащат по банкова сметка.