Правно-информационен сайт на Нотариална кантора №107 нотариус Снежанка Стоянова

Нотариус Снежанка Стоянова, подпомагана в дейността си от служителите на нотариалната кантора, изпълнява възложените ѝ от закона и държавата функции, от 1998 г., насам.

Предвидените в законодателството на Република България процедури по нотариални производства, гражданскоправни механизми и удостоверителни способи, съставляват нотариалните услуги. Те от своя страна, са представени в този сайт в контекста на нотариалната дейност и практика и общите и специални законови разпоредби.

Сделки с МПС

notarius snezhanka snejanka stoyanova 107 notary1

 

obyavleniya 3 01

 

 тел.: 02 958 99 11

   

нотариус кредитна карта