Няма нови съобщения.

 

Няма нови съобщения

 

Нотариалната кантора ще работи ОТ 8-ми януари!     Весели празници!

 

 

Промяна, касаеща регистрацията на търговски дружества и ЕТ.

От 15.02.2013г., са в сила няколко промени в Търговския закон. Добавени са И нови алинеи/точки на следните Членове:

Чл.141, ал.8 ТЗ (за ООД),  Чл.57, т. 5 (за ЕТ), Чл.234, ал.2, т.2 (за АД).

Промяната изисква добавяне на текста от новите алинеи/точки в съответната декларация.  

 

 

Днес, 11.01.2018, четвъртък, кантората ще работи до 14:30 часа.