Български             English             Italiano             Русский

Няма нови съобщения.

Няма нови съобщения

 

Празнично приемно време:

Нотариалната кантора няма да работи на 26/12/2016г.

През м. януари 2017г., кантората ще работи ОТ 9-ти!

          Весели празници! 

 

Няма нови съобщения

 

Касае Student Finance ServicesUK / EU13N/

Считано от 11.04.2014г., услугата Удостоверяване на лична карта с формуляр EU13N, стр. 3 от формуляра, НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ от нашата кантора!

 

Промяна, касаеща регистрацията на търговски дружества и ЕТ.

От 15.02.2013г., са в сила няколко промени в Търговския закон. Добавени са И нови алинеи/точки на следните Членове:

Чл.141, ал.8 ТЗ (за ООД),  Чл.57, т. 5 (за ЕТ), Чл.234, ал.2, т.2 (за АД).

Промяната изисква добавяне на текста от новите алинеи/точки в съответната декларация.