Български             English             Italiano             Русский

Правно-информационен сайт на Нотариална кантора №107 Нотариус Снежанка Стоянова

Нотариус Снежанка Стоянова, подпомагана в дейността си от служителите на нотариалната кантора, изпълнява възложените й от закона и държавата функции от 1998 г. насам.


Предвидените в законодателството на Република България процедури по нотариални производства, гражданскоправни механизми и удостоверителни способи, съставляват нотариалните услуги. Те от своя страна са представени в този сайт в контекста на нотариалната дейност и практика и общите и специални законови разпоредби.


 

notarius snezhanka snejanka stoyanova 107 notary1

 

Вече може да заплащате и с:      


 

тел.:  02 958 99 11