Български             English             Italiano             Русский

Нотариални услуги:

 • АПОРТ
 • Удостоверяване верността препис на ДИПЛОМИ
 • Удостоверяване препис на Договори за залог /банкови/
 • ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ
 • КОНСОРЦИУМ (Дружество / договор по ЗЗД)
 • ПЪЛНОМОЩНИ
 • ДЕКЛАРАЦИИ, вкл.: СПЕСИМЕНИ; РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ЧУЖБИНА; ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕЦА
 • ДОГОВОР ЗА НАЕМ
 • ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРАВА НАД ГРАФИЧНИ ЗНАЦИ
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРАВА НАД РЪКОПИСИ, КНИГИ, СЦЕНАРИИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
 • ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
 • Разпечатка / Снемане графично изображение на инт. страница от Търговски регистър - сурогат на Удостоверение за актуално състояние
 • "Заснемане" на страници от интернет сайт

Вече може да заплащате и с:      

 

 

Нотариални услуги с разширени информационни страници: