Съдебна практика

В този раздел се представя съдебна практика по нотариални производства.
За момента, представяме книгата на многоуважаваната ни колега нотариус Ивчева.

 

Съдебна практикаНотариус Весела Ивчева

 

НОТАРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

 

Автор: Съставител: Весела Ивчева - нотариус
Издател: Сиела

 

Година: 2008

 

Страници: 814

ISBN: 9789542802648


Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика е луксозно издание – сборник със съдебна практика и статии, касаещи недействителността на сделките.
Систематизирана удобно по теми, книгата позволява да се проследи новата практика на ВКС в областта на вещното и облигационното право.


Сборникът съдържа статии от видни наши юристи – Методи Марков, Иван Русчев, Траян Конов, Александър Кацарски и др., заедно с богата съдебна практика по проблемите на недействителните сделки, като акцентът е поставен върху практиката на ВКС от последните години.


Проблематиката е представена в петнадесет раздела, съобразно основните теми на публикуваните актове и коментари – дееспособност и компетентност; опорочаване на волята; противоречия със закона; липса на предмет; липса на съгласие; липса на основание; симулативни сделки; форма на сделката; обстоятелствени проверки и собственост; представителство; ипотеки; приложение на чл. 76 ЗН; производство; органи по нотариално производство; определения относно вписванията.


Съставител е нотариус Весела Ивчева, а Иван Донков (бивш върховен съдия) е извел основните тенденции в предложената практика в подробно въведение към първото издание.


Изданието е незаменим помощник за действащите нотариуси и помощник-нотариуси, адвокати и всички практикуващи юристи в областта на вещното и облигационното право, както и на кандидатите в конкурси за нотариуси, съдии, адвокати и т.н.
Другото предимство на сборника е актуалността на съдебната практика – от миналата и тази година – и това, че съдържа непубликувани до сега решения.