Български             English             Italiano             Русский

Проверка за автентичност на европейските документи за самоличност

Като новатори в своята дейност, първи Ви предоставяме системата за проверка „Публичен регистър на Автентичните документи за самоличност онлайн” - PRADO на Европейската комисия.

 

Многообразието по видове и дизайн на лични документи (за самоличност) на европейските граждани създават предпоставки за тяхното лесно фалшифициране.

 

С цел лесното откриване от Вас на имитираните лични документи на вашите контрагенти (клиенти, съдружници, граждани), ЕК създава ПРАДО, която ние Ви представяме тук.

 

Благодарение на тази система сме залавяли европейски граждани, които са се представяли за друго лице, с цел финансова злоупотреба.

 

Напомняме, че европейските граждани могат да се легитимират пред Вас само с лична карта или паспорт. Свидетелствата за управление на граждани, които не са български, не могат да се ползват за удостоверяване на сделки. Следователно не могат да се ползват за преминаване на държавна граница, опериране с банкови сметки и пр. Гражданите на САЩ могат да се легитимират единствено с паспорт.

 

Вход в системата на български език, от тук. Изберете търсената от вас държава.

 

За да използвате пълноценно тази система Ви е необходима обикновена UV лампа, подобна на тези, за проверка на банкноти.

 

Може да се запознаете с основните видовете защити за различните документи в брошурата на „Глосар на СЪВЕТА на ЕС - Защитени документи, защитни елементи и други технически термини, свързани с тях”, тук!

 

Линк към системата:

http://prado.consilium.europa.eu/bg/searchByIssuingCountry.html

 

(Кирил Стоянов)
09.09.2012 г.