Български             English             Italiano             Русский

Двойките в Европа

Представяме ви “Двойките в Европа”.

Това е проект на нотариусите от страните членки в Европейския съюз. Изработен е от нотариалните камари под егидата на Съвета на нотариатите на Европейския съюз – CNUE.

Неговата основна цел е да улесни гражданите и нотариусите на Общността при уреждането на имуществените и други отношения между партньорите.
Разглежда видовете брачни режими и съпружеската общност; разпореждането с  имущество и др.

Платформата ще е полезна за двойки с различно гражданство или за двойки, които пребивават на територията на друга държава в ЕС.
http://www.coupleseurope.eu/bg/